Aanvraag erfgoed deal herstel en behoud sierteeltlandschap

23 september 2020 - 08:51  •  AllesinAlphen.nl  •  reacties
Aanvraag erfgoed deal herstel en behoud sierteeltlandschap

Het sierteeltgebied in Boskoop wordt al enkele eeuwen voor sierteelt ingezet en geldt als cultuurhistorisch waardevol erfgoed. De sierteelt rondom de woonkern van Boskoop staat echter in toenemende mate onder druk door invloeden vanuit die woonkern.

Het economisch perspectief voor bedrijfsmatige sierteeltproductie is ter plaatse daardoor beperkt, waardoor bedrijven geen toekomst meer zien en niet meer investeren. Als gevolg daarvan verpaupert het gebied. Om het tij te keren, vraagt de gemeente het transformatiegebied Reijerskoop-Oost als project op te nemen in het programma Erfgoed Deal.

Weinig economisch perspectief

Het kwekerijgebied Reijerskoop- Oost ligt direct tegen de woonkern Boskoop. Sierteeltontsluitingswegen zijn woonstraten geworden of soms zelf afgesloten voor vrachtverkeer. Dit heeft tot gevolg dat de sierteeltbedrijven in dit gebied slecht bereikbaar zijn en weinig tot geen economisch perspectief meer hebben. Gemeente Alphen aan den Rijn wil deze bedrijven een uitweg bieden om hun bedrijf te stoppen of te verplaatsen en daarnaast investeren in herstel en behoud van het sierteeltlandschap.

Wethouder Kees van Velzen: “Met verschillende ondernemers hebben we een plan ontwikkeld voor een nieuwe invulling van de sierteeltfunctie. We willen zorgen dat de cultuurhistorische blauwdruk van het sierteeltlandschap behouden blijft en dat hier ook in de toekomst passende sierteeltactiviteiten plaatsvinden. Hiermee wordt een educatieve ‘Etalage van Greenport Boskoop’ gecreëerd, die mede ter promotie van het sierteeltproduct en ter versterking van recreatie en toerisme wordt ingezet. De investeringen om de gewenste kwaliteit te behalen zijn hoog, zodat we aanvullende ondersteuning nodig hebben.”

Etalage Greenport Boskoop

In samenwerking met het sierteeltbedrijfsleven, het waterschap, diverse maatschappelijke organisaties, inwoners en experts is een visie op Transformatiegebieden opgesteld. Vrijkomende kavels krijgen een nieuwe sierteeltgerelateerde invulling, zoals sortimentstuin of waterberging. Of worden ingezet voor recreatie en toerisme ter promotie van de sierteeltsector. “Door het gebied te conserveren, blijven belangrijke kenmerken van de authentieke sierteelt waarneembaar en kan worden ingezet om het publiek mee te nemen in het verhaal van Boskoop en de passie voor het kweken van een uitgebreid assortiment aan bomen, heesters en planten.”

Erfgoed Deal

Er is een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan het project € 1.074.000. Betrokken partijen leveren daarnaast een bijdrage van € 1.160.000, waaronder de gemeente een bedrag van € 561.000 (ambtelijke kosten en fysieke investeringen).

Om de transformatie planologisch mogelijk te maken, wordt een bestemmingsplanprocedure gestart.

Fotograaf: Gemeente Alphen aan den Rijn
© inBoskoop.nl — Ga naar de desktop versie