Zonnepark op het ITC/PCT-terrein bij Hazerswoude-Dorp en Boskoop

9 februari 2021 - 17:30  •  inBoskoop.nl  •  reacties
Zonnepark op het ITC/PCT-terrein bij Hazerswoude-Dorp en Boskoop

De huidige en toekomstige bedrijven op het ITC/PCT-terrein hebben elektriciteit nodig. Op dit moment kan Liander dat niet leveren. Daarom wordt gewerkt aan twee oplossingen: een uitbreiding van het elektriciteitsnet door Liander en een Local Grid waarop het ITC/PCT terrein wordt aangesloten.

Dit Local Grid zal gevoed moeten worden met lokaal opgewekte duurzame elektriciteit en daarvoor wordt gekeken naar een mix van zon op daken, zon op water, zon op land en opwekking via wind.

Pauzelandschap

Het PCT-terrein is opgedeeld in vier fasen van ontwikkeling, waarvan de eerste bijna vol is. De invulling van het laatste deel, fase 4, laat nog jaren op zich wachten. In samenwerking met Sunvest wenst de grondeigenaar circa 20 hectare van dit deel aan te merken als pauzelandschap en een tijdelijke invulling te geven aan functies die grotendeels ten dienste van de doorontwikkeling van het ITC/PCT-terrein.

De grondeigenaar ziet dit graag in de vorm van een zonnepark, in combinatie met waterretentie en opwekking van elektriciteit via wind en versterking van de biodiversiteit op en rondom het terrein. Om dit initiatief tot stand te laten komen is een (tijdelijke) afwijking van het ter plaatse geldende bestemmingsplan nodig. Alvorens daarvoor een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen, heeft het college van burgemeester en wethouders de intentie uitgesproken om medewerking te verlenen aan het realiseren van een zonnepark op het ITC/PCTterrein.

Duurzame elektriciteit

Met het zonnepark zal naar schatting 27.000 MWh/jaar duurzame elektriciteit per jaar opgewerkt kunnen worden. Daar komt de productie van zon op dak en wind nog bij. Daarmee kan de productie van duurzame opgewekte elektriciteit op dit terrein stijgen naar ongeveer 40.000 MWh/jaar. Bovendien wordt de uitstoot van zo’n 15 ton CO2 per jaar vermeden.

Fotograaf: Pixabay
© inBoskoop.nl — Ga naar de desktop versie