Tuinen van Boskoop lastig door te weinig financiŽle middelen

17 maart 2021 - 17:21  •  inBoskoop.nl  •  reacties
Tuinen van Boskoop lastig door te weinig financiŽle middelen

Veel bedrijven in Reijerskoop-oost hebben een ongunstig toekomstperspectief. Sommige willen stoppen, andere verplaatsen. De transformatie naar een andere inrichting, Tuinen van Boskoop, van het gebied wordt door Stichting Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop (SMVGB) begeleid. De focus komt te liggen op recreatie en toerisme.

De transformatie naar de ‘Tuinen van Boskoop’ is moeilijk door financiële onzekerheid. SMVGB heeft als nieuwe stichting geen eigen kapitaal. De meeste deelnemers aan het project zijn organisaties zonder winstoogmerk.

Financiële steun van de gemeente is nu niet mogelijk. Wat wel kan is een goede samenwerking. Daarom is een intentieovereenkomst gemaakt tussen SMVGB en gemeente Alphen aan den Rijn. Het belangrijkste doel is een financieel haalbaar plan. Een haalbaar plan voor de initiatiefnemer is in ieder geval een plan met een sluitende exploitatiebegroting. Een haalbaar plan voor de gemeente is in ieder geval een plan dat juridisch, planologisch, maatschappelijk en economisch enigszins uitvoerbaar is.

Ruimte voor Ruimte

Een manier om te financieren is door de deelnemende bedrijven een beperkt aantal woningen op eigen grond te laten bouwen in het kader van Ruimte voor Ruimte. Een deel van de opbrengst kan dan naar de Tuinen van Boskoop gaan. Ook wordt vanuit de Greenport Reserve een wandelpad aangelegd.

Visieplan

Door Stichting Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop is in 2018 een visieplan ontwikkeld voor uitbreiding van het Boomkwekerijmuseum met onder meer collectietuinen, sortimentstuin, sierteelteducatie, workshops, vaarroute met fluisterbootjes, semi openbaar wandelpad en parkeergelegenheid. Doel is versterking van recreatie en toerisme in combinatie met behoud van het cultuurhistorisch erfgoed. Inmiddels is het zo ver dat in Reijerskoop-oost gevestigde bedrijven willen meewerken aan deze transformatie die in twee fasen plaatsvindt. Naast de betrokken bedrijven werken mee: Boomkwekerijmuseum, Stichting Sortimentstuin Harry van der Laar, Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen, Stichting Rondvaarten en Promotie Boskoop, VVV, Ontwerpacademie en Imkervereniging Hollands Midden.

Illustratie gemeente Alphen aan den Rijn. Fase 1 van het plan Tuinen van Boskoop.

Fotograaf: Gemeente Alphen aan den Rijn
© inBoskoop.nl — Ga naar de desktop versie