Negen woningen in voormalige glascentrale Linnaeusweg

3 maart 2021 - 13:55  •  inBoskoop.nl  •  reacties
Negen woningen in voormalige glascentrale Linnaeusweg

Ontwikkelaar Niborgh is voornemens op de voormalige locatie van de voormalige glascentrale aan de Linnaeusweg in Boskoop negen grondgebonden woningen en parkeerplaatsen te realiseren. Sociale woningbouw maakt geen onderdeel uit van dit plan.

Het betreft hier een particuliere ontwikkeling waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. “Door deze ontwikkeling zal – naast dat wordt voorzien in de woningbehoefte – de ruimtelijke kwaliteit op de locatie en haar directe omgeving aanzienlijk verbeteren. Het oude in verval rakende fabrieksgebouw zal worden gesloopt. Er worden negen grondgebonden woningen gerealiseerd met om de twee woningen groene scheggen welke onbebouwd zullen blijven en voor zichtlijnen naar de dijk en daarachter het Gouwebos zullen zorgen”, aldus de gemeente.

Het parkeren voor de bewoners vindt plaats op eigen terrein. Het bezoekersparkeren vindt plaats op de Linnaeusweg. Niborgh doet daarom ten behoeve van de herinrichting van de Linnaeusweg - waarbij deze extra parkeerplaatsen zijn aangelegd - een financiële bijdrage.

Er zijn vier woningtypes ontworpen: een standaard woning, een woning met de woonkamer op de verdieping (inclusief dakterras) om over de dijk heen te kunnen kijken, een 1-laagse levensloopbestendige woning met kap en een hoekwoning met een kapverdraaiing. De hoekwoning zal worden gerealiseerd op het buitenste perceel. Voor de andere kavels kunnen de kopers kiezen uit de overige drie typen woningen. Uitgangspunt bij dit plan is dat van elk type woning tenminste één woning wordt gerealiseerd zodat er geen monotoon beeld ontstaat.

Het plan bevat geen sociale woningbouw. “De onderhandelingen met Niborgh zijn opgestart in het voorjaar van 2016 toen de druk op de (sociale) woningmarkt nog niet zo groot was en van eisen op dit gebied nog geen sprake was (eis geldt vanaf voorjaar 2018). De sociale woningbouwopgave in Boskoop staat onder druk. Echter is dit een klein plan, namelijk minder dan tien woningen, waarbij het voor woningcorporaties onder andere vanwege hoge beheerskosten niet interessant is om losse woningen te beheren. Het is de verwachting dat de realisatie van deze woningen zorgt voor doorstroom, waardoor er woningen uit de meer betaalbare categorieën vrijkomen.”

Fotograaf: Gemeente Alphen aan den Rijn
© inBoskoop.nl — Ga naar de desktop versie