Cultuurhistorie krijgt eindelijk plek in beleid

12 oktober 2020 - 09:19  •  inBoskoop.nl  •  reacties
Cultuurhistorie krijgt eindelijk plek in beleid

Alphen aan den Rijn krijgt eindelijk een beleid op het gebied van cultuurhistorie. Het gaat daarbij om een cultuurhistorisch bestemmingsplan. De gemeente heeft tot nu toe geen beleid. Dit komt omdat dit bij de fusie tussen Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude niet is geregeld.

De drie fusiegemeenten hadden alle een verschillend cultureel en erfgoedbeleid. Bij wijze van spreken waren er in Alphen strakke regels, in Boskoop kon alles. Na de fusie in 2014 had erfgoed geen voorrang. Pas medio oktober 2016 heeft de gemeenteraad een beleid vastgesteld. Dit hield in dat het erfgoed in de hele gemeente eenduidig moet worden behandeld.

Op basis hiervan is de Cultuurhistorische Waardenkaart samengesteld, waarin is opgenomen welke objecten beschermwaardig zijn. Eind vorig jaar zijn gemeenteraad en betrokkenen op de hoogte gesteld van de inhoud.

In het traject is ook overleg geweest met betrokken pandeigenaren. "Er kwamen veel reacties van pandeigenaren. Dat is ook logisch want er zijn veel panden aangewezen", aldus wethouder Erik van Zuylen. "Op basis van de inspraak zijn ook zaken aangepast. Wij kunnen als gemeente panden aanwijzen, maar het is de eigenaar die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de bescherming van het pand."

Daarbij gaat het op de Cultuurhistorische Waardenkaart over het algemeen over de buitenkant van een beschermd pand. Door de bij de kaart behorende regels is duidelijk waaraan een eigenaar moet voldoen. En: "Wij vragen nu meer, dan moet daar ook iets tegenover staan." Daarom hoort bij de kaart ook een subsidieregeling.

Bestemmingsplan

De volgende stap is het vaststellen van een bestemmingplan. De Cultuurhistorische Waardenkaart wordt samen met de juridische verankering in een bestemmingsplan ondergebracht. De gemeenteraad zal hiermee op 15 oktober instemmen. Daarna wordt het ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. Dit betekent dat iedereen het plan in kan zien en eventueel een zienswijze in kan dienen.

Op de foto: de hefbrug en de kerk in Boskoop, die beide op de Cultuurhistorische Waardenkaart staan.

Fotograaf: Alphens EV
© inBoskoop.nl — Ga naar de desktop versie