Gemeente Alphen aan den Rijn onderzoekt mogelijkheden pand Het Anker

25 maart 2020 - 10:01  •  AllesinAlphen.nl  •  reacties
Gemeente Alphen aan den Rijn onderzoekt mogelijkheden pand Het Anker

Gemeente Alphen aan den Rijn onderzoekt de mogelijkheden om Het Anker – het pand aan de Chopinlaan 2 – met behoud van het karakter van het gebouw, uit te breiden met kleinschalige woningbouw. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier dinsdag opdracht toe gegeven.

Eerder liet het college weten de verkoop van het pand aan de Chopinlaan 2 niet te gunnen aan een van de bieders die deelnamen aan de verkoopprocedure. De gemeente onderzocht in deze procedure of er geïnteresseerden waren die met behoud van interieur en exterieur, een nieuwe invulling aan het pand konden geven. Geen van de biedingen voldeed aan de gestelde verkoopvoorwaarden. Daarom worden nu andere mogelijkheden onderzocht om onder dezelfde voorwaarden het pand te verkopen.

Het gebouw is een vroeg ontwerp van de bekende architect Ton Alberts. Uit bouwhistorisch onderzoek blijkt de grote architectonische waarde van het interieur en exterieur. Een architect – die met Alberts heeft gewerkt – heeft een mogelijkheid op tafel gelegd om het gebouw te versterken in haar bouwhistorische waarde en uit te breiden met woningbouw. De haalbaarheid van dit voorstel wordt op dit moment onderzocht. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de stedenbouwkundige inpassing en de financiële haalbaarheid van het voorstel. De uitkomsten van dit onderzoek worden in juni verwacht.

Fotograaf: Gemeente Alphen aan den Rijn
© inBoskoop.nl — Ga naar de desktop versie