Rijneveld vier maanden afgesloten in verband met plaatsen nieuwe duiker

24 augustus 2020 - 15:22  •  inBoskoop.nl  •  reacties
Rijneveld vier maanden afgesloten in verband met plaatsen nieuwe duiker

Voor het aanleggen van een nieuwe duiker voor een betere afvoer van water, is het Rijneveld in Boskoop vanaf volgende week vier maanden afgesloten voor al het wegverkeer.

De werkzaamheden aan het Rijneveld starten op maandag 31 augustus. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft vier maanden nodig om hier een nieuwe duiker aan te leggen, wat een belangrijke stap vormt naar een verbetering van het watersysteem in de Gouwepolder. “De Gouwepolder heeft een kwetsbaar watersysteem: er zit slechts enkele decimeters verschil tussen het waterpeil en het gemiddelde maaiveld van perceeleigenaren. Daarnaast mag het water niet te veel verzilten voor de hoogwaardige teelten. Kortom een uitdagend gebied voor zowel Rijnland als voor de kwekers”, aldus Greenport Boskoop.

Sneller wegstromen van water

Waarom wordt er op het Rijneveld een duiker aangelegd? Dat legt Greenport Boskoop uit: “Verschillende wegen doorsnijden het watersysteem, waardoor er in het noorden van de polder maar een paar waterverbindingen richting het gemaal Brans in het zuiden van het gebied leiden. Door het beperkte aantal routes kan het water niet snel genoeg wegstromen uit het noordelijke gedeelte van de polder. Om het water (zeker bij extreme regenval) beter af te kunnen voeren, moet het watersysteem voldoende berging- en afvoercapaciteit hebben. Daarom legt Rijnland nieuwe waterverbindingen aan in de vorm van duikers.”

Aanleg duiker

De beoogde duiker aan het Rijneveld is onderdeel van de weg. In overleg met de gemeente is daarom besloten de duiker gefundeerd aan te leggen. “Het wordt een flinke constructie, met funderingspalen tot 24 meter lengte. Deze video geeft een impressie van het werk dat moet worden verricht voor de realisatie van de duiker. Om de werkzaamheden aan de duiker uit te kunnen voeren moet het Rijneveld gedurende de werkzaamheden volledig worden afgesloten voor al het wegverkeer. Uiteraard wordt door middel van omleidingen met bebording en keerlocaties voor vrachtverkeer gezorgd dat de bewoners en ondernemers aan het Rijneveld hun percelen kunnen bereiken gedurende deze wegafsluiting.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

“Omdat de Gouwepolder zo kwetsbaar is en de boomkwekerij sterk afhankelijk is van het watersysteem, hebben Rijnland en het bedrijfsleven een gebiedsnorm afgesproken. Dit houdt in dat Rijnland de afvoer verbetert en perceeleigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor het op hoogte houden van hun percelen. Met een onderhoudshoogte van 35 cm vanaf het waterpeil, heeft Rijnland voldoende ruimte voor berging van oppervlaktewater. Alleen op die manier kunnen we wateroverlast voorkomen.”

Fotograaf: Google Street View
© inBoskoop.nl — Ga naar de desktop versie