Vijf pakketten voor een beter bereikbaar Gouwegebied

10 november 2020 - 17:27  •  inBoskoop.nl  •  reacties
Vijf pakketten voor een beter bereikbaar Gouwegebied

Er zijn vijf pakketten met maatregelen samengesteld om het Gouwegebied beter bereikbaar te maken. Na gesprekken met onder meer inwoners wordt hieruit één voorstel gemaakt. Het Gouwegebied omvat ook de zuidelijke helft van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Er zijn veertig maatregelen bedacht om de doorstroming van het verkeer in het Gouwegebied te verbeteren. Hieruit zijn vijf pakketten samengesteld. Uit de vijf pakketten moet één helder voorstel ontstaan waarover de betrokken gemeenten, waterschap en provincie een besluit zullen nemen. Voordat het uiteindelijke voorstel wordt geformuleerd mogen inwoners, bedrijven, belangenorganisaties, raadsleden en statenleden hierover meepraten.

Vijf pakketten
De pakketten zijn:

  • Boog en Noord
  • Boog en West
  • Noord-Zuid route en Reeuwijk-Dorp
  • Boog, Noord-Zuid route en Reeuwijk-Dorp
  • Boog en Parallelstructuur A12

Hieronder staan de voornaamste maatregelen uit de pakketten. Verder zijn er ook verschillende fietsroutes, waterroutes en bruggen opgenomen. Kijk voor alle informatie op de website van Beter Bereikbaar Gouwe.

Boog en Noord
Met Boog wordt de Bodegravenboog bedoelt. Deze weg is voor het regionaal verkeer een veel betere aansluiting tussen de N11 en de A12 dan de bestaande aansluiting. Door de Bodegravenboog worden alle provinciale wegen in het gebied ontlast.
Noord is een nieuwe weg tussen Alphen-Stad (N11) en Boskoop. Het tracé loopt op de westelijke oever van de Gouwe, waardoor aan beide zijden van de rivier een aansluiting op de N11 ontstaat. Hierdoor is ook het ICT-terrein beter bereikbaar. De dorpskern van Boskoop met de hefbrug over de Gouwe wordt door deze route ontlast.

Boog en West
West is een westelijke randweg om Hazerswoude-Dorp. Deze weg ontziet vooral de dorpskern die dan niet langer wordt doorsneden door de N209. Het effect op de N207 en de Bentwoudlaan is gering. Bij Zoetermeer en bij de N11, de aansluitingen van de N209, neemt het verkeer iets toe.

Noord-Zuid route en Reeuwijk-Dorp
Noord-Zuid is een nieuwe weg tussen Hazerswoude-Dorp en Boskoop en ontlast Dorp volledig. Deze weg doorsnijdt echter natuurgebied Spookverlaat met cultuurhistorische waarden. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft zich tegen deze weg uitgesproken.
Reeuwijk-Dorp krijgt een rechtstreekse aansluiting op de A12. Deze ontlast de N207 die momenteel als aansluiting dient.

Boog, Noord-Zuid route en Reeuwijk-Dorp is een combinatievoorstel.

Boog en Parallelstructuur A12
Op de A12 tussen aansluiting N11 en de A12 is momenteel deels een parallelstructuur aanwezig. De aanleg van een complete parallelstructuur van de Reeuwijkse randweg naar de Amaliabrug zorgt ervoor dat wegen in het gebied én de A12 worden ontlast.

Online meepraten
Op 24 november is voor bewoners, bedrijven, belangenorganisaties, raadsleden en statenleden een online informatiebijeenkomst met een algemene presentatie over de maatregelenpakketten. Er volgen online gesprekstafels op 30 november en 1 december. Hierin kunnen bewoners, bedrijven en belangenorganisaties in kleine groepen in gesprek gaan over de voor- en nadelen van de pakketten. Aanmelden voor de online bijeenkomst en gesprekstafels kan via www.beterbereikbaargouwe.nl.

Op de foto een knelpunt in het Gouwegebied is de Hefbrug in Boskoop.

Fotograaf: Alphens EV
© inBoskoop.nl — Ga naar de desktop versie