Wegen in zuidelijk deel gemeente blijven lastig probleem

4 december 2020 - 17:42  •  inBoskoop.nl  •  reacties
Wegen in zuidelijk deel gemeente blijven lastig probleem

Hoe leid je het verkeer in het zuiden van de gemeente Alphen aan den Rijn in goede banen? Dat was de hamvraag waar inwoners, organisaties en bedrijven hun zegje over deden tegenover de politieke partijen.

De driehoek N11, N207 plus Gouwe en N209 tussen Alphen-Stad, Boskoop en Hazerswoude-Dorp heeft een aantal grote knelpunten. De belangrijkste zijn sluipverkeer van en naar de snelwegen rond de regio, de N209 die Hazerswoude-Dorp in tweeën deelt, de bereikbaarheid van het kwekerijgebied en de hefbrug in het centrum van Boskoop.
Daarnaast staat de driehoek niet op zichzelf, maar spelen problemen ook in omliggende gemeenten. De gemeenten, en onder meer het Waterschap, mogen adviezen geven aan de provincie Zuid-Holland over de oplossingsrichtingen. Daarom was er donderdagavond 3 december gelegenheid voor inwoners, organisaties en bedrijven om zich tegenover het gemeentebestuur uit te spreken.

NIMBY
De N209 dwars door Hazerswoude-Dorp is volkomen ongewenst. Het levert al jaren te veel druk op in de dorpskern, snijdt het dorp in tweeën en is levensgevaarlijk door de ongelijkvloerse kruising met de Dorpsstraat.
Alle inwoners willen een oplossing, maar geen van allen wil dit naast zijn of haar eigen voordeur. Daarom zijn er veel protesten van wijkbewoners die een nieuwe lokale weg, afhankelijk van de buurt welke weg, niet zien zitten.

Bedrijfsschade
Ook agrarische bedrijven zitten niet te wachten op een nieuwe, in het buitengebied provinciale, weg die hun bedrijf doorsnijdt waardoor bedrijfsvoering onmogelijk wordt. Landbouwverkeer mag niet op de provinciale weg en de koeien kunnen ook niet oversteken.
Daarnaast wordt de bereikbaarheid van het kwekerijgebied rond Boskoop niet meegenomen in de oplossingen. Dit is onder meer de Greenport een doorn in het oog, omdat er geen oplossing beschikbaar is waarbij Boskoop-centrum wordt ontlast van het oost-west verkeer binnen het kwekerijgebied.

Natuur
Een oplossing die de natuurgebieden doorsnijdt, wordt door velen als ‘ongewenst’ bestempeld. Het IVN wijst daarbij op het Spookverlaat en het Zaans Rietveld. Het Molenberaad sluit zich hierbij aan. Nederlandse Toeristen Kampeer Club wijst ook op het gebied rond de Voorweg.
Het Groene Hart is nu eenmaal voor een groot deel een natuurgebied, ook of juist waar dit agrarisch wordt gebruikt. Meer wegen worden dan ook niet als oplossing gezien. Speciaal niet als een nieuwe weg amper 500 meter van een oude zou liggen.

De tunnel
Verschillende van de enige tientallen insprekers noemen een tunnel in de provinciale weg, waardoor Hazerswoude-Dorp weer één geheel kan worden, als enige fatsoenlijk oplossing. Deze kost miljoenen meer dan het op dit moment gereserveerde bedrag, maar is wel de enige oplossing waarbij het dorp definitief van de provinciale weg op welke plek dan ook wordt verlost.

Enige jaren geleden is er naar deze oplossing gekeken, maar deze is in de la verdwenen omdat het te duur zou zijn. Bij de nu voorgestelde oplossingen zitten echte vele kilometers aan nieuwe wegen die ook zeer prijzig zijn. Dit onder meer door de enorme planschade van agrariërs en kwekers, de enorme schade aan natuurgebieden en uiteindelijk door het verplaatsen van het probleem van het dorp naar het buitengebied.

Meedenken
De dorpsbewoners, de bedrijven en de organisaties in Hazerswoude voelen zich over het algemeen niet serieus genomen. Zij krijgen geen informatie, te weinig informatie of op het verkeerde moment informatie. Om mee te denken over ingrijpende maatregelen in hun eigen woonomgeving mogen zij, als leken, aanzienlijk meer verwachten. Een gehouden flitspeiling wordt van verschillende kanten afgebrand, omdat er sowieso vraagtekens zijn bij wie er dan gepeild is.

Het Dorpsoverleg, dat overigens geen standpunt over een gewenste oplossing inneemt, heeft daarom ter plekke de samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn over dit dossier opgezegd.

Op de foto de kruising tussen de N209 en de Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp

Fotograaf: Alphens EV
© inBoskoop.nl — Ga naar de desktop versie