Nieuwe weg naar N11 plus in de toekomst een aquaduct

18 december 2020 - 15:00  •  inBoskoop.nl  •  reacties
Nieuwe weg naar N11 plus in de toekomst een aquaduct

Wethouder Kees van Velzen wordt door de raad van Alphen aan den Rijn op pad gestuurd om het verkeer rond Boskoop in betere banen te leiden. De wensen zijn duidelijk: op de lange termijn een aquaduct aan de noordkant van Boskoop en op de kortere termijn de aanleg van een nieuwe weg tussen Boskoop en de N11.

De gemeenteraden die betrokken zijn bij het project Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) moeten hun wensen kenbaar maken aan de provincie Zuid-Holland. Het is de wethouder verkeer die deze over moet brengen. Vandaar dat Kees van Velzen de wensen donderdag 17 december bij de Alphense raad heeft opgehaald. Eerder, op 3 december, hadden inwoners en organisaties uit het zuidelijk deel van de gemeente hun zegje gedaan.

Provincie Zuid-Holland heeft voor een betere verkeerssituatie vijf oplossingsrichtingen samengesteld. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is opmerkelijk eensgezind over de keuze: Boog en Noord.
Boog is de Bodegravenboog. Deze zorgt voor minder sluipverkeer in de hele regio. Het is de minister van verkeer en waterstaat die hierover een besluit neemt in de loop van volgend jaar.

Nieuwe weg
Noord is een nieuwe weg tussen Boskoop en de N11. Deze loopt aan de westkant van de Gouwe tussen de rivier en de spoorlijn. Een aantal partijen voegt hieraan toe dat het gewenst is om deze weg vanaf de Bentwoudlaan aan te leggen en dat een rechtstreekse aansluiting op de N11 de voorkeur heeft boven een aansluiting via de Goudse Schans.

Aquaduct
Daarnaast wordt raadsbreed aangedrongen op een aquaduct. Vandaar de wens om de weg tegelijkertijd als voorbereiding te zien op een aquaduct dat in de toekomst ten noorden van Boskoop moet worden aangelegd.
Omdat gedeputeerde Floor Vermeulen had aangegeven geen signalen over een aquaduct te ontvangen, heeft de gemeenteraad dit nu luid en duidelijk aangegeven. Wethouder Kees van Velzen zal daarom zwaar aandringen op de komst van dit aquaduct.

Fotograaf: Alphens EV
© inBoskoop.nl — Ga naar de desktop versie