Groeiend verzet tegen de Verlengde Bentwoudlaan

10 februari 2021 - 17:23  •  inBoskoop.nl  •  reacties
Groeiend verzet tegen de Verlengde Bentwoudlaan

De provincie wil de oude plannen voor de N207 Zuid, de Verlengde Bentwoudlaan, nog steeds doorzetten. Later dit voorjaar presenteert de provincie het bestemmingsplan. De plannen gaan grote gevolgen hebben voor de omwonenden, recreanten in het Bentwoud, natuurliefhebbers en niet in de laatste plaats de agrariërs aan het Noordeinde in Waddinxveen. "Men baalt van de plannen", aldus het Molenberaad.

Dit geldt volgens het Molenberaad voor de agrariërs, de vele wandelaars en alle andere recreanten en omwonenden die nu gebruik maken van dit 'juist zo fijne en toegankelijke stuk' van dit gebied. "De Verlengde Bentwoudlaan gaat namelijk dwars door een drukbezocht deel van het Bentwoud en dwars door de akkers van de agrariërs. De agrariërs van het Noordeinde worden van een groot deel van hun land afgesneden en moeten met hun grote machines kilometers omrijden over de openbare weg. En voor de bewoners en alle andere gebruikers is de rust zowel thuis als in het Bentwoud straks letterlijk ver te zoeken." Er is daarom een petitie gestart, in de hoop dat veel mensen die tekenen https://stopn207zuid.petities.nl/.

Wegprofiel in de akker

Omwonenden en agrariërs hebben elkaar gevonden. Om duidelijk te maken waar de weg komt, hebben ze met elkaar op de akker van boer Spruijt met kratten en spandoeken de contouren voor de geplande weg aangegeven. Veel mensen weten wel dat er ergens een weg komt, maar niet waar en hoe deze het Bentwoud en de akkers doorsnijdt.

Hendrik Jan Spruijt: “Op deze manier proberen we duidelijk te maken dat er een weg dwars door dit mooie gebied en ook dwars door ons bedrijf gaat lopen. Wat moet je als het grootste deel van je bedrijf ineens kilometers om is? Al jaren hebben we gewezen op de dramatische effecten voor de bedrijfsvoering en de overlast die dit voor omwonenden zal meebrengen. We hebben goede voorstellen gedaan aan de provincie. Die wil daar niet op in gaan. Voor de agrariërs hier ligt straks 80 procent van hun land ineens op kilometers afstand. Dan moeten we over de openbare weg met onze vieze machines, trekkers en wagens om onze eigen akkers te bereiken. Dat gaat niet alleen problemen opleveren voor ons. Automobilisten op het Noordeinde en de rotonde met de Verlengde Bentwoudlaan zullen hier last van gaan hebben. Ook vrezen we voor de overlast die dit bij de bewoners van het Noordeinde gaat geven als er dagelijks veel vuil en groot verkeer over het Noordeinde moet rijden. Wie gaat hun auto’s poetsen? Ik niet. En bij de provincie hoeven de mensen ook niet aan te kloppen."

Ook rust en ruimte is noodzakelijk

“De weg is niet alleen een groot probleem voor de agrariërs”, stelt René Brunklaus namens Het Molenberaad, een coalitie van regionale burgerinitiatieven en verkeerskundigen. “Het is ook een aanslag op het Bentwoud en maakt de toegang tot het Bentwoud moeilijker." Zo stelt ook omwonende Annemieke die juist daar regelmatig een fijn stukje komt wandelen: “Veel mensen uit Waddinxveen, Boskoop en de verre omtrek hebben het Bentwoud tijdens de coronacrisis ontdekt en lopen of fietsen er dagelijks om tot rust te komen. Het is één van de weinige locaties in de regio waar je kunt lopen zonder continue het geluid van verkeer te horen. De aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan gaat voor nog meer geluidsoverlast en gezondheidsproblemen als gevolg van fijnstofuitstoot zorgen."

René: “Er moeten in de regio nog veel woningen gebouwd worden. Mensen moeten er hun thuis vinden. Hoe meer inwoners in de regio hoe belangrijker rust, ruimte en natuur worden. Anders gaat het niet goed."

Weg lost geen verkeersprobleem op

Uit de verkeerscijfers van de provincie blijkt dat er met de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan geen van de huidige verkeersproblemen in de regio wordt opgelost; niet de Hazerswoude kruising, noch de Zijde in Boskoop of de Henegouwerweg in Waddinxveen. De verkeersdruk in Hazerswoude zal ten opzichte van vandaag juist nog met 50 procent toenemen. "Voorstellen die daar nu worden gedaan om om te gaan met het door de Bentwoudlaan veroorzaakte toenemende verkeer is feitelijk alleen ‘pappen en nathouden’, waarbij echte duurzame maatregelen als een tunnel worden weggeschoven."

Daarom is er een petitie gestart. "Veel mensen zullen merken dat de geplande weg hun toegang tot het Bentwoud zal bemoeilijken. Een groot deel van de bezoekers aan het Bentwoud komt via het Noordeinde. Dat zal een stuk moeilijker worden. Bovendien blijft er van de fijne rustige omgeving niet veel meer over. Via petitie n207zuid op petities.nl kan men kenbaar maken dat door de provincie andere keuzes gemaakt moeten worden."

Er zijn wel goede oplossingen

Het Molenberaad heeft een plan ontwikkeld dat de verkeersproblemen in de regio wel oplost. René Brunklaus: “We hebben een op basis van de cijfers van de provincie doorgerekend plan ontwikkeld dat uiteindelijk ook goedkoper is dan de voorstellen van de provincie. Steeds meer wordt ook in de politiek gezien dat het plan voor de Verlengde Bentwoudlaan eigenlijk niet goed is. De moed ontbreekt echter nog om de prioriteitstelling aan te passen. Eerst moeten de huidige verkeersproblemen opgelost worden en dan pas kijken of de Verlengde Bentwoudlaan essentieel is."

De toekomstige N207 Zuid lost de regionale verkeersproblemen helemaal niet op. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Het Molenberaad is uitgevoerd. De studie werkt maatregelen uit tegen de knelpunten: een tunnel bij Hazerswoude-Dorp, een aquaduct ten noorden van Boskoop, een korte verbinding naar de A12/A20 bij Waddinxveen en de zogeheten Bodegravenboog. Het blijkt dat deze alternatieven beter en toekomstbestendiger zijn dan de scenario’s van de Provincie Zuid-Holland met de N207 Zuid. "Deze is dus volstrekt overbodig."

Meer over de impact van de provinciale plannen en het voorstel van het Molenberaad op www.molenberaad.nl

 

Fotograaf: Ingezonden
© inBoskoop.nl — Ga naar de desktop versie