Gemeente tekent Pact voor ‘het Schone van Boskoop’

22 september 2020 - 09:08  •  inBoskoop.nl  •  reacties
Gemeente tekent Pact voor ‘het Schone van Boskoop’

De gemeente gaat samen met het Platform Recreatie en Toerisme (PReT) en de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) een Pact aan om samen te werken aan een Recreatief en Toeristisch icoon ‘Het Schone van Boskoop’. Er is in goed overleg tussen de gemeente, PReT en SBGB gewerkt aan dit Pact met uitvoeringsplan. Het Pact is op 9 september 2020 getekend.

Het Pact legt verwachtingen en de samenwerking tussen alle partijen vast. Er worden concrete afspraken beschreven over de te nemen stappen en er werd vastgesteld aan welke projecten er de komende jaren wordt gewerkt.

Alle partijen zullen zich gezamenlijk inspannen om gestructureerd de ontwikkeling van recreatie en toerisme in het verlengde van de boomkwekerijsector in Boskoop te vormen en inhoud te geven. Hiervoor richten ze een gezamenlijke stuurgroep in, met een vertegenwoordiger namens alle genoemde partijen.

Nieuwe ideeën worden vooral ondersteund in de transformatiegebieden, terwijl de kerngebieden alleen bestemd blijven voor moderne, grote boomkwekerij. Het doel van het Pact is om tot de beste wederzijdse open communicatie en ondersteuning tussen stakeholders, de georganiseerde en de ongeorganiseerde achterban te komen. Daarom moeten projecten, de voortgangen van de acties en de resultaten zichtbaar zijn voor al het relevante personeel.

Deze projecten maken waar mogelijk gebruik van bestaande cofinancieringsregelingen en subsidiemogelijkheden. De kosten die samenhangen met de gezamenlijk aangestelde vertegenwoordiger komen uit bestaande afspraken over de afdracht van toeristenbelasting.

Fotograaf: Gemeente Alphen aan den Rijn
© inBoskoop.nl — Ga naar de desktop versie