De heer J.P. de Vries benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

25 september 2020 - 16:01  •  inBoskoop.nl  •  reacties
De heer J.P. de Vries benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J.P. de Vries uit Boskoop ontving op 25 september uit handen van burgemeester Spies een Koninklijke onderscheiding (Lintje). De Vries is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer De Vries is vanaf 2010 directeur/eigenaar van Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. in Boskoop. De Vries heeft inmiddels het directeurschap overgedragen aan zijn zoon Albert. Boot & Dart B.V. is een nationaal en internationaal toonaangevende onderneming in de Nederlandse boomkwekerijsector en staat bekend om zeer goed werkgeverschap.

De Vries heeft sinds de jaren ’90 een bijzonder groot aantal bestuurlijke nevenfuncties bekleed in de algemene belangenbehartiging van de tuinbouw- en boomkwekerijsector. Maar ook liggen zijn verdiensten op politiek, maatschappelijk en kerkelijk terrein. Daarnaast heeft de heer De Vries zitting in de ledenraad en diverse werkgroepen binnen de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert e.a. U.A., is hij vicevoorzitter van Royal Anthos (de Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten), heeft hij zitting als lid in het Algemeen Vergadering van het Hoogheemraadschap Rijnland en is hij lid van de Raad van Commissarissen van de Floriade Almere 2022.

In het verleden was de heer De Vries onder andere betrokken bij de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR), de Nederlandse Bond van Boomkwekers (NBvB, het huidige LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen), Plant Publicity, Stichting GrootGroenPlus, maar ook bij de Floriade 2002 Haarlemmermeer. De Vries fungeerde als boegbeeld voor de Nederlandse boomkwekerijsector en was vanuit deze hoedanigheid namens de sector in binnen- en buitenland aanspreekpunt en woordvoerder.

Fotograaf: Gemeente Alphen aan den Rijn
© inBoskoop.nl — Ga naar de desktop versie