Budget beschikbaar voor onderhoud aan Boskoopse houtakkers

19 januari 2021 - 09:35  •  inBoskoop.nl  •  reacties
Budget beschikbaar voor onderhoud aan Boskoopse houtakkers

Er is een budget van € 85.000 vrijgemaakt door de gemeente voor onderhoud aan de houtakkers in Boskoop en Hazerswoude. Met dit budget kunnen de houtakkers beter onderhouden worden, wat de sierteelt ten goede komt.

Houtakkers zijn waardevolle landschapselementen in het sierteeltlandschap van Boskoop en Hazerswoude, die daar van oudsher voorkomen. Het zijn smalle, langgerekte stukken grond, meestal omringd door water, met een ruige vegetatie en knotbomen als elzen, wilgen en essen. Deze houtakkers zijn belangrijk voor zowel de biodiversiteit als het landschap. Bovendien zijn het ‘windvangers’, waardoor er op de sierteeltpercelen meer beschut gewerkt en geteeld kan worden. Op dit moment ligt er nog zo’n 15 tot 20 km2 aan houtakkers. Dat was vroeger veel meer.

Het onderhoud en beheer van deze akkers schiet er weleens bij in. Dat brengt met zich mee dat de natuurwaarde ervan terugloopt. De kans neemt dan toe dat de doorgeschoten bomen van de akkers in het water vallen en zo de oevers beschadigen. Ook de sierteelt zelf kan overlast ondervinden van doorgeschoten bomen, die door zaadjes van bijvoorbeeld elzen in de kweekpotjes ontkiemen.

Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn (SLA) heeft nu een budget van € 85.000 voor het onderhoud aan deze houtakkers, dat de Gemeente Alphen aan den Rijn beschikbaar heeft gesteld. In principe wordt 75 procent van de normale kosten vergoed, mits het onderhoud adequaat gebeurt. Een uitvoerend medewerker van de SLA begeleidt de uitvoering en praat vooraf de details van de aanpak door. Bovendien controleert hij achteraf of het onderhoud goed is uitgevoerd.

Fotograaf: Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn e.o.
© inBoskoop.nl — Ga naar de desktop versie