De Thermen 2 mag nog vijf jaar de zwembaden leiden

5 maart 2021 - 18:30  •  inBoskoop.nl  •  reacties
De Thermen 2 mag nog vijf jaar de zwembaden leiden

De politieke partijen van Alphen aan den Rijn zijn het er grotendeels over eens dat De Thermen 2 zwembaden De Hoorn en AquaRijn goed exploiteert. Daarom zal het contract onder een aantal voorwaarden voor opnieuw vijf jaar worden verlengd.

Als wethouder Gert-Jan Schotanus nog een aantal concrete antwoorden op vragen over onder meer preventie bij de gemeenteraad aanlevert, zal deze akkoord gaan met nog vijf jaar De Thermen 2. De subsidie blijft dan op het huidige niveau van 1.750.000 miljoen euro in combinatie met het bevriezen van de huur. Hoewel het onderwerp in principe in de Kadernota wordt verwerkt, is toch een raadsbesluit op 25 maart nodig.

Zowel het subsidiebedrag als het bevriezen van de huur zijn in een eerder stadium door de gemeenteraad besloten op basis van een extern onderzoek. Het is dan ook logisch dat dit de komende vijf jaar zo wordt gedaan.
Omdat het overgrote deel van de gemeenteraad complimenten heeft voor het werk dat de afgelopen vijf jaar is verricht, is een nieuwe aanbesteding een logische stap. Er zijn dan ook geen bezwaren tegen dit voornemen.

Glijbaan

Wel wil een aantal partijen weten hoe het zit met groot onderhoud en investeringen aan de gebouwen. "Dat is altijd voor onze rekening", aldus wethouder Schotanus. "Wij zijn eigenaar van de gebouwen en we moeten dus tijdig de zaken in orde maken." Concreet gaat het over de vervanging van de 25 jaar oude en verouderde glijbaan van zwembad De Hoorn. Groot onderhoud wordt door Sportfondsen beoordeeld en vervolgens besloten door de gemeente in samenspraak met De Thermen 2

Vitaliteitscentrum

Een Vitaliteitscentrum bij zwembad De Hoorn wordt gezien als een interessant idee, maar wie draagt de kosten voor de ontwikkeling? "Als er een realistisch voorstel is, kom ik daarmee naar de raad", meldt de wethouder. D66 denkt dat daarbij dan ook nieuwe ideeën moeten worden betrokken. "Zouden we de nieuwbouw voor de Rijnstreekhal niet op de parkeerplaats van De Hoorn moeten doen? Dan kunnen zwembad, sporthal en Vitaliteitscentrum veel faciliteiten delen", denkt Maurits de Vries (D66).

Een aantal partijen vraagt zich af hoe het zit met de financiën. Zijn er niet erg veel ambities? Is in de begroting wel rekening gehouden met de dip door de coronacrisis? De wethouder zal de raad hierover verder informeren voor de komende raadsvergadering van 25 maart.

Fotograaf: Alphens EV
© inBoskoop.nl — Ga naar de desktop versie