Gemeenteraad gaat akkoord met lopende begroting

4 december 2020 - 16:11  •  inBoskoop.nl  •  reacties
Gemeenteraad gaat akkoord met lopende begroting

De Alphense politieke partijen hebben weinig problemen met de Najaarsnota. In deze nota wordt de gemeenteraad geïnformeerd over afwijkingen op de lopende begroting. Ondanks een paar forse tegenvallers blijft de begroting sluitend.

De Alphense politiek heeft woensdagavond 2 december vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de Najaarsnota aan wethouder van financiën Kees van Velzen. Zoals altijd waren er ook een paar vragen voor de vakwethouders die door hen zijn beantwoord.

Belangrijkste conclusie uit de financiële bespreking: de gemeenteraad gaat akkoord met de Najaarsnota op donderdag 10 december tijdens de gemeenteraadsvergadering.
De nota wordt vanwege het grote belang en de grote bedragen wel geagendeerd als bespreekstuk.

De meeste fracties zien, net als het college van burgemeester en wethouders, dat wonen een grote opgave is, dat duurzaamheid een uitdaging vormt en dat de grote tegenvallers wel erg laat in het jaar kwamen. De miljoenen voor Theater Castellum en die voor de nieuwe schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs worden echter apart besproken op donderdagavond 3 december.

Bezuinigingen
Wethouder Van Velzen meldde aan de fracties dat er bezuinigingsvoorstellen aankomen, maar dat deze vallen onder de noemer 'wat willen we voor gemeente zijn'. De voorstellen worden daarom besproken tijdens het komende debat over strategische heroriëntatie.
Daarnaast is er grote financiële onzekerheid door de coronacrisis, al zegt Van Velzen wel blij te zijn met berichten vanuit de rijksoverheid dat er veel aan gemeenten wordt vergoed.

Wonen
Wethouder Gerard van As deelt de zorgen over wonen. Hij heeft zijn hoop gevestigd op een goed gesprek met de provinciaal gedeputeerde, Anne Koning, komend voorjaar. Verder zegde Van As toe om een goed overzicht met alle lopende projecten naar de raad te sturen.

Afval
Wethouder Erik van Zuylen ziet het afvalbeleid als een uitdaging. Het is in heel Nederland lastig om de doelen te halen, zo meldt hij. Binnenkort komt er meer informatie. Ook over duurzaamheid, cultuur, erfgoed en dierenwelzijn komt begin volgend jaar veel informatie.

Jeugdzorg
Net als de raadsfracties maakt ook wethouder Han de Jager zich zorgen over de jeugdzorg. Hij zal binnenkort het gesprek met de raad aangaan over 30 procent meer zorg in gemeente Alphen aan den Rijn ten opzichte van andere gemeenten. Ook over Rijnvicus wil De Jager in gesprek.

Fotograaf: Alphens EV
© inBoskoop.nl — Ga naar de desktop versie